Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dosbarth Derbyn

smileyCroeso i Dudalen y Dosbarthiadau Derbynsmiley
 

Tymor yr Hydref 2014 ~ Autumn Term 2014

Themau ~ Themes

Hapusrwydd ~ Happiness

Pan Af i Gysgu - When I Fall Asleep

Trosolwg o'r Themau ~ Overview of Themes

Medi a Hydref 2014 ~ September and October 2014

Hwyl Fawr Mrs Rees!

Canu hwyl fawr i Mrs Rees. ~ Singing Goodbye to Mrs Rees.

Still image for this video
Dosbarthiadau Derbyn ~ Reception Classes

Tachwedd 2014 ~ November 2014

Ein Parti Nadolig ~ Our Christmas Party

Dosbarth Mrs Fewings

Still image for this video
Sioe Nadolig Dosbarth Mrs Fewings ~ Mrs Fewings' Class Christmas Show

Tymor y Gwanwyn 2015 ~ Spring Term 2015

Themau  ~ Themes

Blasus - Scrumptious

Paws, Claws and Whiskers ~ Pawennau, Crafangau a Wisgers

 

Trosolwg o'r themau ~ Overview of the themes

Blasus ~ Scrumptious

Ionawr 2015 ~ January 2015

Pori Drwy Stori

Sialens Rhigwm ~ Rhyme Time Challenge

Dosbarthiadau Derbyn yn canu yn ein Sialens Rhigwm ~ Reception Classes Singing in our Rhyme Time Challenge

Still image for this video

Dosbarth Mrs Fewings gyda'u tystysgrifau ~ Mrs Fewings' Class with their certificates

Dathlu Dydd Gwyl Dewi 2015 ~ Celebrating St David's Day 2015

Pawennau, Crafangau a Wisgers ~ Paws, Claws and Whiskers

Ein hymweliad â Llys Nini

Top