Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dosbarth Derbyn

smileyCroeso i Dudalen y Dosbarthiadau Derbynsmiley
 

Picture 1

Tymor yr Hydref 2014 ~ Autumn Term 2014

Themau ~ Themes

Hapusrwydd ~ Happiness

Pan Af i Gysgu - When I Fall Asleep

Trosolwg o'r Themau ~ Overview of Themes

Trosolwg o'r Themau ~ Overview of Themes 1
Trosolwg o'r Themau ~ Overview of Themes 2
Trosolwg o'r Themau ~ Overview of Themes 3
Trosolwg o'r Themau ~ Overview of Themes 4

Medi a Hydref 2014 ~ September and October 2014

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 1
Picture 2
Picture 3

Hwyl Fawr Mrs Rees!

Hwyl Fawr Mrs Rees!  1
Hwyl Fawr Mrs Rees!  2

Canu hwyl fawr i Mrs Rees. ~ Singing Goodbye to Mrs Rees.

Still image for this video
Dosbarthiadau Derbyn ~ Reception Classes

Tachwedd 2014 ~ November 2014

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 1

Ein Parti Nadolig ~ Our Christmas Party

Ein Parti Nadolig ~ Our Christmas Party 1

Dosbarth Mrs Fewings

Still image for this video
Sioe Nadolig Dosbarth Mrs Fewings ~ Mrs Fewings' Class Christmas Show

Tymor y Gwanwyn 2015 ~ Spring Term 2015

Themau  ~ Themes

Blasus - Scrumptious

Paws, Claws and Whiskers ~ Pawennau, Crafangau a Wisgers

 

Trosolwg o'r themau ~ Overview of the themes

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Blasus ~ Scrumptious

Blasus ~ Scrumptious  1

Ionawr 2015 ~ January 2015

Pori Drwy Stori

Sialens Rhigwm ~ Rhyme Time Challenge

Dosbarthiadau Derbyn yn canu yn ein Sialens Rhigwm ~ Reception Classes Singing in our Rhyme Time Challenge

Still image for this video

Dosbarth Mrs Fewings gyda'u tystysgrifau ~ Mrs Fewings' Class with their certificates

Dosbarth Mrs Fewings gyda'u tystysgrifau ~ Mrs Fewings' Class with their certificates 1
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 1
Picture 2

Dathlu Dydd Gwyl Dewi 2015 ~ Celebrating St David's Day 2015

Pawennau, Crafangau a Wisgers ~ Paws, Claws and Whiskers

Ein hymweliad â Llys Nini

Picture 1
Top