Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llawysgrifen / Handwriting

Llawysgrifen / Handwriting

 

Rydym yn annog disgyblion i ddefnyddio llawysgrifen glwm ym Mlwyddyn 3.

 

We encourage students to use cursive handwriting in Year 3.

Top