Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Thema - Oes y Tuduriaid / Theme - The Tudors

 

Rydym yn astudio 'Oes Y Tuduriaid'. Mae croeso i chi rannu unrhyw wybodaeth neu adnoddau am y thema gyda'r dosbarth. Mynnwch ar unrhyw gyfleoedd i ymgymryd mewn profiadau ymarferol i ddysgu am y thema. 

 

Byddwn yn gwneud ‘Thema bach’ yn achlysurol yn ystod y flwyddyn er mwyn dathlu digwyddiadau amrywiol. 

 

We are studying 'The Tudors'. You are welcome to share any information or resources about the theme with the class. Please take advantage of any practical opportunities to explore the theme.

 

We will also be doing a ‘Mini theme’ at various times throughout the year to celebrate different events. 

Top