Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Thema / Theme

Y tymor hwn, byddwn yn dysgu am bob peth 'ar lan y môr'! O greaduriaid i gefnforoedd, afonydd i'r amgylchedd, byddwn yn dysgu am ein traethau a sut i'w gofalu amdanynt. 

 

This term, we will be learning about all things 'easide'! From creatures to oceans, rivers to the environment, we will be learning about our beaches and how to look after them.

Mae'n stori sy'n dal i gyfareddu artistiaid, storïwyr, a chenedlaethau o Gymry. Sut daeth y rhan yma o'r Ariannin yn gornel pellgyrhaeddol Cymru? Pam teithio 8,000 o filltiroedd ar draws Môr yr Iwerydd i sefydlu cymuned anghysbell yn Ne America? A sut y gwnaethon nhw oroesi, o gofio iddyn nhw gyrraedd yno ganol gaeaf, 1865, heb ddod o hyd i'r tir gwyrddlas yr addawyd iddynt?

 

It’s a story that still fascinates artists, storytellers, and generations of Welsh people. How did this part of Argentina become the far-flung corner of Wales? Why did 150 Welsh people travel 8,000 miles across the Atlantic to establish a remote community in South America? And how did they survive, given they arrived there in midwinter, 1865, not finding the verdant land they were promised?

Ein Gwaith

Our Work

Top