Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1a2 - Mrs G Bishop-Williams

Sganiwch y côd QR am wybodaeth. / Scan the QR code for information.

Ein diwrnod cyntaf ym Mlwyddyn 1 & 2! / Our first day in Year 1 & 2!

Mae dysgu yn hwyl! Learning is fun!

Dysgu mwy am ein hysgol / Learning more about our school.

Emosiynau yn yr awyr agored. / Emotions outdoors.

Cefnogi elusen MacMillan. / Supporting the MacMillan charity.

Ymweld â Llyfrgell Gorseinon. / Visiting Gorseinon Library.

Taith Gerdded Noddedig 2023. / Sponsored Walk 2023.

Taith Gerdded Noddedig 2023. / Sponsored Walk 2023.

Still image for this video

Casglu sbwriel yng nghymuned yr ysgol. / Collecting rubbish in the school community.

Datblygu sgiliau Ioga. / Developing Yoga skills.

Ymarfer sgiliau rif. / Practicing number skills.

Wrth y Stepen Ddrws. / At the Doorstep.

Dathlu Diwrnod Plant Mewn Angen mewn pyjamas. / Celebrating Children In Need Day in pyjamas.

Gweithgareddau Nadolig! / Christmas Activities!

Ein taith i Ganolfan Treftadaeth Gŵyr i ddysgu am draddodiadau’r flwyddyn newydd yng Nghymru.

Stori Dewi Sant Blwyddyn 1 a 2 yn null Pie Corbett.

Still image for this video
Top