Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dosbarth Derbyn

smileyCroeso i Dudalen y Derbyn - Welcome to Reception's Page smiley

Hwyl yn y Derbyn ~ Fun in Reception

Blwyddyn Newydd Tsieineaidd 2014 ~ Chinese New Year 2014

Blwyddyn y Ceffyl ~ Year of the Horse

   Tymor y Gwanwyn 2014 ~ Spring Term 2014

Pitran Patran yn y Pyllau ~ Pitter Patter in the Rain.

Ein hymweliad â Phenclacwydd ~ Our Visit to Penclacwydd

Still image for this video
Ail ddweud ein taith i Benclacwydd trwy ddull Pie Corbett ~ Recounting our trip to Penclacwydd through the Pie Corbett technique (Talk for Writing).

Defnyddio dŵr i gadw'n lan ~ Using water to keep clean.

Diwrnod Gwlyb Llawn Hwyl ~ Wet Water Day Full of Fun

Creu Llithren Dwr - Creating a Water Slide

Still image for this video

Paentio'r Wal ~ Painting The Wall

Still image for this video

Golchi Car - Washing the Car

Still image for this video

Saethu gyda Phistyllai Dwr ~ Shooting with Water Pistols

Still image for this video

Paentio gyda esgidiau glaw - Painting with Wellies

Still image for this video

Paentio yn y Pyllau ~ Painting in the Puddles

Still image for this video

Tymor y Gwanwyn 2014 ~ Spring Term 2014

Baw, Annibendod a Chymysgeddau ~

Muck, Mess and Mixtures

Y Gwanwyn ~ Spring 

Pori Drwy Stori

Tymor yr Haf 2014 ~ Summer Term 2014

 

Traeth ~ Beach

Tymor yr Haf 2014 - Summer Term 2014

 

Bownsio ~ Bouncing

Top