Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Yn y dosbarth / In the classroom

Ymweliad Cyntaf i'r llyfrgell

Rydym ni'n dwli darllen ym mlwyddyn 3. Dyma luniau ohonon ar ein hymweliad cyntaf i lyfrgell Gorseinon.

We love reading in year 3! Here are some snaps of us enjoying our first visit to Gorseinon library.

Sialens twr sbageti

Yn ystod yr wythnos gyntaf gwnaethon ni ceisio creu'r twr mwyaf yn defnyddio 10 darn o sbageti, 1 metr o linyn, 1 metr o dâp ac un malws melys. Y rheol aur oedd; roedd yn rhaid i'r malws melys fod ar ben y twr ar y diwedd.

During the first week we tried to create the largest tower using only 10 pieces of spaghetti, 1 meter of string, 1 meter of tape and one marshmallow. The golden rule was that the marshmallow needed to be on top of the tower at the end to be measured.

Ein diwrnod cyntaf

Dyma luniau ohonom ni ar ein diwrnod cyntaf ym mlwyddyn 3.

Here are photos of us on our first day in year 3!

 

Top