Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Themau / Themes

Dyma themau'r flwyddyn / Here are this year's themes:

Yr Ynys / The Island

Plant y Chwyldro / Children of the Revolution

Esgyrn, Gwaed a Darnau Gwaedlyd / Blood, Bones and Gory Bits

Top