Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dysgu yn yr Awyr Agored/ Outdoor Learning

Bydd cyfle i ddisgyblion dysgu tu allan i'r ystafell dosbarth wrth ymweld â'r warchodfa natur. Bydd angen 'wellies' a dillad gwrth ddŵr ar gyfer y gweithgareddau yma. Mi fydd y dosbarth yn ymweld â'r warchodfa yn wythnosol ar Ddydd Mawrth (os bydd y tywydd yn caniatáu).

 

Pupils will have the opportunity to learn outside the classroom in the school's nature reserve. Wellies and waterproofs will be required for these activities. The class will visit the reserve weekly on Tuesdays (weather permitting).

Top