Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

3.1

Dysgu gwneud synnwyr o'r byd trwy chwarae dychmygus 

Learning to make sense of the world through pretend play

 

  • Defnyddiwch degan mawr doli/tedi/cymeriad  a rhai gwrthrychau go iawn e.e. cwpan / llwy / brwsh.
  • Esgus i gael diod eich hun ac yna rhowch ddiod i'r tegan.
  • Dweudwch e.e. ‘Rhowch ddiod i Tedi’ a gadewch i’ch plentyn gopïo’r hyn a wnaethoch.
  • Gallwch hefyd wneud pethau cyfarwydd fel golchi wyneb, brwsio gwallt, sychu'r trwyn, bwydo, rhoi yn y gwely.

 

  • Use a large doll/teddy/character toy and some real objects e.g. cup/spoon/brush.
  • Pretend to have a drink yourself and then give the toy a drink.
  • Say e.g. ‘Give Teddy a drink’ and let your child copy what you did.
  • You can also do familiar actions like, washing face, brushing hair, wiping nose, feeding, putting to bed.
Top