Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Heini a Hapus๐Ÿคพ๐Ÿ˜„

Ein Thema am yr hanner tymor cyntaf o Flwyddyn 4 yw “Sut gallwn gadw yn Hapus a Heini? sydd yn rhan o Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles.

 

Our topic for the first half term of Year 4 is “How can we stay happy and fit?” which is part of the Health and Well-being Area of Learning and Experience. 

Meddwlgarwch yn yr awyr agored๐ŸŒณ

Hapus a Heini yn yr 2il sesiwn rygbiโ€™r Gweilch.

Yn wen o glust i glust ar ein Daith Gerdded Noddedig!

Hapus a Heini yn sesiwn 1af rygbiโ€™r Gweilch.

Archwilio a mynegi gwahanol emosiynau trwy symud ein corff i gerddoriaeth๐ŸŽฌ๐Ÿ˜„๐Ÿ˜จ

Joio yn yr awyr agored yn creu cerfluniau a ysbrydolwyd gan Andy Goldsworthy!๐ŸŒณ๐ŸŽจ

Enjoying in the outdoors creating sculptures inspired by Andy Goldsworthy!๐ŸŒณ๐ŸŽจ

Joio yn yr awyr agored! Creu cerfluniau a ysbrydolwyd gan Andy Goldsworthy!

Top