Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithgareddau Adeg Cau - Activities during School Closure

💜❤️💙💛💚🧡Helo i chi gyd, oddi wrth Staff y Cyfnod Sylfaen/ Hello to you all, from the Foundation Phase staff🧡💚💛💙❤️💜

Still image for this video

Dewisiwch un gweithgaredd o bob adran bob wythnos. /

Choose one activity from each section each week.

Gweithgareddau darllen. / Reading activities.

Darllen gyda'ch plentyn

Reading with your child

Darllen a deall / Reading comprehension

Gweithgareddau mathemateg. / Mathematics activities.

Siapiau 2D a 3D / 2D and 3D Shapes

Mesur ansafonol ac amcangyfrif/Non standard measurement and estimating

                                            Gwaith pen. / Mental arithmetic.

Adrodd rhifau i 100 / Reciting numbers to 100

Cyfrif fesul 2, 5 a 10 / Counting in 2s, 5s and 10s

Un yn fwy, un yn llai / One more, one less

Bondiau rhif / Number bonds

                                            Gwaith thema. / Theme work.

Ardal allanol. / Outdoor area.

                                       Sgil yr wythnos / Skill of the week.

Rolio Ymlaen / Forward Roll

Clymu Lasys / Tying shoelaces

Torri gyda siswrn / Cutting with scissors

                                                     Caneuon. / Songs.

Caneuon / Songs

                              HWB arlein / HWB online

Cliciwch yma am gyfarwyddiadau defnyddio HWB / Click here for instructions on accessing HWB

                            Addysg Gorfforol / Physical Education

Cliciwch yma i wneud Addysg Gorfforol yn y ty gyda Joe Wicks. Mae'n fyw ar 'Youtube' pob bore am 9:00yb, ac yn para am 30 munud. Joiwch!

Click here to do Physical Education at home with Joe Wicks. He does a live workout on 'Youtube', every morning at 9:00am. The sessions are 30 minutes long. Enjoy!

Top