Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Diwrnod Cofio'r Holocaust / Holocaust Memorial Day

Diwrnod Cofio'r Holocaust/Holocaust Memorial Day 

Ionawr 27ain 2017 / January 27th 2017

Cafodd disgyblion Blwyddyn 6 i cyfle i gymryd rhan mewn gwasanaeth cofio arbennig yn Ysgol Gyfun yr Esgob Gore yn Abertawe.  Ein hysgol ni oedd yr unig ysgol gynradd Gymraeg i gymryd rhan, a chlywwyd hanes yr erchyllderoedd a ddigwyddodd fel rhan o'r Holocaust.  Ymysg nifer fawr o eitemau o ysgolion eraill, perfformiodd rhai disgyblion o'n hysgol y gerdd 'Esgidiau' gan Menna Elfyn, perfformiad rhagorol!

The year 6 pupils were invited to take part in a special Holocaust Memorial Service at Bishop Gore Comprehensive School. We were the only Welsh primary school to take part and heard various accounts of the Holocaust atrocities. Amongst a variety of performances, the children recited a poem called 'Esgidiau' (Shoes) by Menna Elfyn, it was a truly outstanding performance.  

 

Top