Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dewch i holi Mamgu - y 60au

Dewch i holi Mamgu - Y 60au / Let's go and ask Mamgu - the 60's

 

Yn ystod y tymor yma byddwn yn  astudio'r 1960au.  Byddwn yn ymchwilio i ddigwyddiadau'r cyfnod yn ogystal a dysgu am  bethau megis ffasiwn, cerddoriaeth, cartrefi a phobl enwog.  /

During this term we will be studying the 1960's.  We will investigate the events of the time in addition to other areas such as fashion, music, homes and famous people.

 

 

Top