Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cyngor Eco 2014-2015

             

Blwyddyn 1 yn edrych ar gylch bywyd y lindys

Arolwg Amgylcheddol gan y pwyllgor

Dosbarth Mrs Griffiths

Gweithgareddau Eco Dosbarth Miss West

  

 

Edrychodd Blwyddyn 6 ar yr anifeiliaid mewn perygl ar draws y byd ac ystyried pam oedd cymaint ohonynt yn marw. Gan ddefnyddio y dail oddi ar lawr y warchodfa, aethant ati i greu gwaith celf dail yn y dosbarth. Edrychwch ar y campweithiau!

 

Blwyddyn 6 looked at endangered species across the world and considered why this is mainly our fault. They then went to the woodland garden to select leaves for their leaf artwork. Have a look at the masterpieces.  

Top