Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Addysg Gorfforol / Physical Education

 

Dydd Mawrth - tu fewn  /  Tuesdays - indoors.

 

Dydd Mercher - tu fas   /   Wednesdays - outdoors.

 

 

>Cit addas ar gyfer tu fewn / tu allan

> Botel dwr

> Dim gemwaith

> Os gwelwch yn dda, danfonwch lythyr i esbonio os nad yw'ch plentyn yn medru cymryd       rhan yn y wers.

 

> Suitable kit for indoors/ outdoors

> Water bottle

> No jewellery

> Please send in a letter if your child is unable to take part in       the lesson. 

 

 

 

Top