Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 5- Mrs Dando

Gwybodaeth Taith Caerdydd / Information re Cardiff Trip

Croeso i dudalen Blwyddyn 5!

Mathemateg

 

- Adio gan ddefnyddio colofnau

- Arian (newid o £10)

- Mesur - cm a m

- Dadansoddi data

 

Maths

 

- Addition using the column method

- Money (change from £10)

- Measurement - cm and m

- Analysing data

 

Iaith a Llythrennedd

 

- Ysgrifennu Adroddiad

- Gramadeg

 

Language and Literacy

 

- Report Writing

- Grammar

 

Thema

 

Abertawe - " Rhy bell i gerdded!"

 

Theme

 

Swansea - "Too far to walk!"

Top