Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithgareddau ychwanegol/ Additional activities

Gweithgareddau Iaith/ Language activities

Chwilair/ Wordsearch

Gallwch argraffu chwilair neu defnyddio'r app 'markup tool' i gwblhau ar eich dyfais. Simply print the word search or you can use the 'markup tool' to complete on your device.

Defnyddiwch y geiriau isod i chwarae snap/ parau. Argraffwch y geiriau neu copiwch allan y geriau ddwywaith a'u torri er mwyn chwarae'r gemau. Gallwch hefyd ymarfer sillafu'r geiriau ac ymarfer eich llawysgrifen. Use these words to play snap/ pairs. You can print the words or simply copy out the words and cut up in order to play. You can also practice spelling these words and practice your handwriting. 
Fedrwch chi sillafu y geiriau isod? Can you spell the words below? 
Ymarfer llawysgrifen/ Handwriting practice

Heriau Tafod Tawe/ Tafod Tawe Challenges

Heriau sydd yn ysbrydoli'r plant i ddefnyddio'r iaith Gymraeg ymhob agwedd o'u bywydau.

Challenges that inspire the children to use the Welsh language in every aspect of their lives.

Yr Wyddor / The Alphabet

Dysgwch yr wyddor Gymraeg / Learn the Welsh alphabet

Mat 100 geiriau cyntaf
Gwefannau Darllen Defnyddiol / Useful Reading Websites
Gemau ar-lein/ Online games
Beth am wrando i stori ar-lein? What about listening to a story online?

Gweithgareddau mathemateg a rhifedd/ Mathematics and numeracy activities

Gemau ar-lein/ Online games
Gweithgareddau amser
Adio a thynnu gyda lego/ Addition and subtraction with lego 
Os oes gennych argraffydd, dyma adnoddau ychwanegol. If you have a printer, here are some additional resources.

Gweithgareddau thema/ Theme activities

Darlunio/ Drawing

Addysg gorfforol/ Physical education

Top