Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Geiriau Sillafu / Spelling Words

Cynhaliwn gwis sillafu ar ddydd Gwener ac fe fydd y plant yn asesu gwaith a chynnydd eu hun. Gofynnwn yn garedig i chi ddysgu eich geiriau sillafu newydd wythnosol a ddarparir ar ddydd Gwener. We have a spelling quiz every Friday and the children will assess their own work and progress. We kindly ask you all to learn your new weekly spelling words that we hand out on Fridays.

 

Dyma geiriau sillafu yr wythnos hon;

Here are this week's spelling words;

 

Yn ogystal, dyma restr o eirfa gyffredinol y dylai pob plentyn ei wybod erbyn diwedd pob blwyddyn academaidd;

Additionally, here is a list of general words that the children should be able to spell by the end of each academic year;

 

Top