Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Y Corff - The Body

Thema tymor yr Haf - Summer term theme

 

Organau'r corff/ The bodies organs

Dyma luniau ohonon ni'n labelu organau’r corff:

Here we  some photos of us labeling the organs of the body:

Y Sgerbwd / The Skeleton

Dyma luniau ohonon ni'n mesur esgyrn ein sgerbwd:

Here we are measuring the bones of our body:

Dyma luniau ohonon ni'n cydosod y sgerbwd dynol:

Here are some photos of us assembling the human skeleton:

Er mwyn dysgu mwy am esgyrn y corff gwnaethon ni ymchwilio mewn i effaith asid ar esgyrn. Gwnaethon ni ddefnyddio esgyrn cyw iâr a finegr. Dyma luniau ohonon ni ar ddechrau a diwedd y broses:

In order to learn more about the bones of the body we did an investigation into the affects of acid on bones by using chicken bone and vinegar. Here are photos of us at the beginning and end of the process:

Ymweliad meddyg / A doctor comes to visit...

Diolch yn fawr i'r Dr Sartori am ddod i sgwrsio i ni am y corff. Gwnaethon ni ddysgu llond llaw o ffeithiau anhygoel am y corff. Gwnaethon ni hefyd cael cyfle i weld offer meddyg i fyny yn agos. Dyma luniau o'r ymweliad:

Thank you so much, Dr Sartori for coming in to chat to us about the body. We learned a number of amazing facts about the body from the local GP. We also had the opportunity to see doctors equipment up close. Here are some photos from the visit:

Ymweliad gwyddonwyr / A scientist comes to visit...

Diolch yn fawr i Dr Bracken a'i dim o fyfyrwyr am ddod i sgwrsio i ni am bwysigrwydd cadw'n iach ac yn heini. Gwnaethon ni llond llaw o weithgareddau ffitrwydd yn gwisgo pwysau er mwyn sylweddoli'r effaith mae codi pwysau yn cael ar y corff. Dyma luniau o'r ymweliad:

Thanks to Dr Bracken and his team of students for coming in to chat to us about the importance of keeping healthy and fit. We did a number of fitness activities wearing body weights in order for us to understand the effect that excess weight has on our bodies. Here are some photos from the visit:

Ymweliad i Techniquest/ Techniquest visit

Gwnaeth bawb mwynhau archwilio yn Techniquest:

We all thoroughly enjoyed a day of exploring at Techniquest:

Ymweliad fferyllydd/ A pharmacist comes to visit...

Diolch yn fawr i Mrs Irons am ddod i sgwrsio i ni am waith hanfodol fferyllydd. Gwnaethon ni ddysgu llawer am y swydd, roedden ni wrth ein boddau yn gwrando ar Mrs Irons yn rhannu ambell stori ddoniol am ei phrofiad fel fferyllydd. Dyma lun o'r ymweliad:

Thanks to Mrs Irons for coming in to chat to us about her crucial work as a pharmacist. We learned a lot about the job and we thoroughly enjoyed listening to Mrs Irons sharing a story or two about her experience as a pharmacist. Here is a photo from her visit:

Top