Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Thema / Theme

Hydref 2019: Ein thema am tymor hwn yw 'Ein Byd Rhyfeddol'. Croeso i chi rannu unrhyw wybodaeth neu adnoddau addas sydd gennych am y thema gyda'r dosbarth. Mynnwch ar unrhyw gyfleoedd i ymgymryd mewn profiadau yn ein byd rhyfeddol!

Byddwn yn gwneud ‘Themau Bach’ yn achlysurol yn ystod y flwyddyn er mwyn dathlu 

digwyddiadau amrywiol; gan ddechrau gyda pythefnos Cwpan Rygbi'r Byd rhwng 23.9.2019 - 4.10.2019. Gwlad cartref ein dosbarth yw Siapan 🇯🇵

 

Autumn 2019: Our theme this term is 'Our Incredible World'. Please feel free to share any relevant information or resources you may have about the theme with the class. Take advantage of any opportunities to explore our wonderful world!

We will also be doing ‘Mini Themes’ at various times throughout the year to celebrate different events; starting with a Rugby World Cup fortnight between 23.9.2019 - 4.10.2019. Our class home nation is Japan 🇯🇵

Ein Byd Rhyfeddol (Hydref 2019)

Our Incredible World (Autumn 2019)

Gweithgaredd Llais y Plentyn: Dyma ni'n cynnal sesiwn taflu syniadau am Stori'r Creu.

Pupil voice activity: Here we are brainstorming questions from the Creation.

Picture 1

Amgueddfa Abertawe: Dyma ni wedi mwynhau diwrnod o weithgareddau amrywiol ynghlwm a'r naturiaethwr Alfred Russel Wallace. Hefyd, gwnaethon ni fwynhau gwylio perfformiad Theatr na nÓg o'r 'Heliwr Pili Pala'.

Swansea Museum: Here we are having enjoyed a day full of exciting activites connected to the naturalist Alfred Russel Wallace. We also enjoyed Theatr na nÓg's performance of 'The Butterfly Hunter'.

Dysgu am Alfred Russel Wallace...

Still image for this video

Thema bach: Cwpan Rygbi'r Byd

Mini Theme: Rugby World Cup

Cymru v Georgia: Canu'r anthem cenedlaethol.  Wales v Georgia: Singing the national anthem.

Japan: Dysgu am lawysgrifen Kanji. Japan: Learning about the Kanji handwriting system.

Japan: Creu llyfrnod origami ein hun!  Japan: We created our own origami bookmarks!

Rwsia.MOV

Still image for this video

Rwsia: Ymarfer y ddawns Cossack.  Russia: Learning the Cossack dance.

Tango.MOV

Still image for this video

Yr Ariannin: Ymarfer y Tango.  Argentina: Practising the Tango.

Top