Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ffrangeg/ French

Pob pythefnos mae disgyblion Blwyddyn 6 yn croesawi Madame Mathias o Ysgol Gyfun Gwyr. Yn ystod y sesiynnau yma bydd y disgyblion yn paratoi ar gyfer eu gwaith ym Mlwyddyn 7.  Ar y dudalen yma bydd y disgyblion yn gallu adolygu unrhyw eirfa newydd.

Every fortnight the Year 6 pupils will welcome Madame Mathias from Ysgol Gyfun Gwyr.  During the sessions the pupils will be learning vocabulary in preparation for work in Year 7.  On this page the pupils can revise any new vocabulary taught.

 

Ca va?  - Siwd mae?

Ca va super bien! / Ca va tres bien!

Ca va bien!

Ca va comme ci comme ca.

Ca va mal!

Boff!

 

Dyddiau'r Wythnos

lundi               vendredi

mardi              samedi

mercredi        dimanche

jeudi

 

Rhifau / Les numeros

1 - un           17 - dix-sept
2 - deux        18 - dix-huit
3 - trois        19 - dix-neuf
4 - quatre      20 - vingt
5 - cinq         21 - vingt et un
6 - six          22 - vingt deux
7 - sept         23 - vingt trois
8 - huit         24 - vingt quatre 
9 - neuf        25 - vingt cinq    
10 - dix        26 - vingt six

11 - onze       27 - vingt sept

12 - douze      28 - vingt huit

13 - treize      29 - vingt neuf

14 - quatorze   30 - trente

15 - quinze      31 - trente et un

16 - seize

 

 

Comment tu t'appelles? - Beth yw dy enw di?

Je m'appelle.... - Fy enw i yw....

 

Quel age as tu? - Beth yw dy oedran di?

J'ai dix / onze ans 

Rwy'n ddeg / unarddeg mlwydd oed

 

Ou habites tu? - Ble'r wyt ti'n byw?

 

J'habite a Gorseinon / a Abertawe / a Casllwchwr / a Penclawdd -

Rwy'n byw yng Ngorseinon / yn Abertawe / yng Nghasllwchwr / ym Mhenclawdd

 

Les mois - Misoedd y Flwyddyn

 

janvier- Ionawr             juillet - Gorffennaf

fevrier - Chwefror   aout - Awst

mars - Mawrth       septembre - Medi

avril - Ebrill          octobre - Hydref

mai - Mai             novembre - Tachwedd

juin - Mehefin        decembre - Rhagfyr

Top