Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ysgrifennu / Writing

Llawysgrifen

Handwriting

 

Mae disgwyl ar ddisgyblion Blwyddyn 6 i ddefnyddio llawysgrifen glwm sy'n daclus, clir ac yn ddealladwy.

Year 6 pupils are expected to produce cursive handwriting that is clear, neat and legible.

 

Gwelir ymarferion llawysgrifen isod:

See handwriting practice sheets below:

Top