Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dathlu llwyddiant - Celebrating success

                    

 Llwyddiant wrth bysgota             Llwyddiant criced                 Llwyddiant tenis

       Fishing success                                Cricket success                                     Tennis success

                    

    Llwyddiant rygbi                Llwyddiant presenoldeb           Llwyddiant presenoldeb 

         Rugby success                                Attendance success                           Attendance success

 

                    

    Addewid Brownies                 Llwyddiant tenis         Llwyddiant presenoldeb (100%!)

       Brownie promise                                  Tennis success                      Attendance success (100%!)

 

                    

      Addewid Cubs           Enillydd pwyntiau Dojo (Gwanwyn)    Seren y gêm (pêl-droed)

          Cubs promise                      Class Dojo points winner (Spring)         Man of the match (football)

 

                 

  Llwyddiant presenoldeb     Llwyddiant presenoldeb (100%!)          Llwyddiant tenis

     Attendance success                 Attendance success (100%!)                 Tennis success

 

                                      

                    Llwyddiant bocsio cic              Llwyddiant tenis

                                  Kick boxing success                      Tennis success

 

                          

             Llwyddiant pel-droed                  Llwyddiant Taekwondo

               Football success                                       Taekwondo success

 

           

   Llwyddiant pel-droed          Llwyddiant pel-droed      Presenoldeb 100% am y flwyddyn

       Football success                         Football success                100% Attendance for the year

 

 Presenoldeb 100% (tymor)

   100% attendance (term)

 

 

Top