Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Yn y cartref / At home

Paratoi ar gyfer y fideo Nadolig

Preparing for the Christmas fideo

Cofiwch gallwch chi ddod o hyd i'ch geiriau ar gyfer y fideo 'Merched Medrus yn achub Nadolig 2020' yn eich e-byst Hwb. Yn y cyfamser dyma'r geiriau ar gyfer y gân gyda'r ddolen i'r gerddoriaeth.

Remember you can find your words for our video in your Hwb emails.

In the meantime here are the words for the song with the link to the music.

Cerddoriaeth Feliz Navidad Music

Gallwch chi hefyd ymarfer y ddawns o'r Aifft drwy glicio ar y ddolen isod.

You can also pratice the Egyptian dance by following the link below.

Dawn o'r Aifft - Egyptian Dance

Top