Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dydd y Cofio / Armistice Day

Am ddiwrnod hyfryd a gawsom yn dangos ein parch at yr holl filwyr. Fe wnaethon ni greu pabïau a oedd yn edrych yn hollol wych. Da iawn blant!

 

What a wonderful day we had showing our respects to all the soldiers. We created poppies which looked absolutely fantastic. Well done all!

Dydd y Cofio

Still image for this video
Dyma’r plant yn dangos eu parch at y milwyr yn ystod y distawrwydd cenedlaethol.

Here are the children showing their respects to the fallen soldiers during the national two minute silence.

Cawsom ein gwasanaeth rhithwir cyntaf heddiw i goffáu'r diwrnod. / We had our first virtual assembly today to commemorate the day.

Top