Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Addysg Gorfforol | Physical Education

Mae ein gwersi Addysg Gorfforol ar Ddydd Mercher.

Danfonwch eich plentyn i'r ysgol yn gwisgo dillad addas ar y diwrnod yma, os gwelwch yn dda. Diolch!

Our Physical Education lessons will be every Wednesday. Please send your child into school wearing suitable clothing on these days. Diolch!

Top