Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ymwelwyr / Visitors

Martyn Geraint: Aethon ni i Ysgol Uwchradd Treforys i fod yn rhan o Jambori yr Urdd. Am hwyl!

Martyn Geraint: Enjoying some singing and dancing in a Welsh atmosphere at the Urdd Jambori.

Bronwen Lewis

Still image for this video

Bronwen Lewis: Buon ni'n lwcus iawn i fod yn rhan o gig Bronwen Lewis, dyma ni'n canu'r hwiangerdd 'Deryn Melyn.

Bronwen Lewis: We were lucky to be a part of Bronwen's gig, here we are singing the Welsh song 'Deryn Melyn.

Tonia Antoniazzi AS: Daeth mewn i gyhoeddi enillydd ei chystadleuaeth dylunio Cerdyn Nadolig.

Tonia Antoniazzi MP: Came in to announce her Christmas Card design winner.

PC Hughes: Trafod sut i gadw'n SMART arlein / Discussing how to stay SMART online.

Top