Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

3.3

Dysgu beth mae berfau yn ei olygu - Learn what 'doing words' (verbs) mean.

Bydd angen:

  • Tedi neu Doli (neu hoff degan).
  •  Cwpan, brwsh, llwy, bwyd, tywel.

Beth i'w wneud:
• Rhowch Tedi (neu degan arall) gyda dau wrthrych gwahanol (e.e. cwpan a brwsh).
   Gofynnwch: "Gwnewch Tedi diod" neu "Golchwch Tedi"
• Gallwch hefyd ofyn i'r plentyn wneud Tedi i berfformio gweithred nad oes angen unrhyw bropiau (e.e. cysgu, rhedeg, eistedd, chwifio, clapio).
Gofynnwch: "Gwnewch Tedi neidio", "Gwneud i Tedi eistedd", "Gwnewch i Tedi gysgu".

 

 

You will need:

  • Teddy or doll (or a favourite toy).
  •  Cup, brush, spoon, food ,towel.

What to do:
• Put Teddy (or other toy) with two different objects (e.g. cup and brush). 
  Ask: "Make teddy drink"  or  "Wash teddy"

• You can also ask the child to make Teddy perform an action that does not need any props (e.g. sleep, run, sit, wave, clap).

Ask: " Make teddy jump.",  "Make teddy sit", "Make teddy sleep". 

Top