Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 2 - Miss West

Diwrnod y Llyfr (World Book Day)

Dydd Gwyl Dewi (St. David’s Day)

Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd (Red, green and white day)

Wythnos Gymraeg: Dawnsio gwerin gyda’r Urdd (Welsh Week: Folk Dancing with the Urdd)

Ioga (Yoga)

Dysgu yn y Warchodfa (Outdoor Learning)

Dathlu’r Nadolig (Christmas Fun)

Dathlu’r Nadolig (Christmas Fun)

Dysgu yn y Warchodfa (Outdoor Learning)

Gwersi criced yr Urdd (cricket lessons with the Urdd)

Coginio bara (Baking bread)

Dathliadau Noson Tan Gwyllt (Firework Night Celebrations)

Ein taith i’r Gerddi Botaneg (Visit to the National Botanical Gardens)

Ein taith i’r llyfrgell (Our visit to the library)

Gwaith Celf a Chrefft o Siapan (Arts and crafts from Japan)

Dathlu Cwpan Rygbi’r Byd (Celebrating the Rugby World Cup)

Top