Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Pwy yw Pwy? / Who’s Who?

Dewch i gwrdd â staff yr ysgol!

Come and meet the school staff!

Tîm Arweiniol / Leadership Team

Uwch Dîm Rheoli / Senior Leadership Team

Y Tîm Addysgu / The Teaching Team

Tîm Gweinyddol / Administrative Team

Tîm Cynorthwyol / Support Team

Tîm Goruchwylio / Supervision Team

Staff y Gegin / Kitchen Staff

Tîm Cynnal a Chadw / Maintenance Team

Top