Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 5

 

 

 

 

 

Yn ystod pythefnos Masnach Deg cafodd Blwyddyn 5 y cyfle i wneud prawf dall ar gynnyrch Masnach Deg ac eitemau arferol o'r archfarchnad...yr enillydd terfynol...Masnach Deg!

 

During Fair Trade fortnight Year 5 had the opportunity to blind test Fair Trade products with standard supermarket products...the overall winner...Fair Trade!

Plant blwyddyn 5 yn ymlacio gyda'i siocledi poeth wrth ddathlu Diwrnod y Llyfr.

Here's year 5 relaxing with their  hot chocolates whilst celebrating World Book Day.

Yn ystod Dydd Gŵyl Dewi gynhaliwyd Eisteddfod yn yr ysgol lle bu Blwyddyn 5 yn perfformio detholiad o'r gerdd 'Ar Glawdd Offa' ar ddull Pie Corbett. Dyma glip ohonyn nhw'n ymarfer:

 

During St David's Day a school Eisteddfod was held and Year 5 performed their version of the poem 'Ar Glawdd Offa' using the Pie Corbett approach. Here's a clip of them practicing:

 

Ar Glawdd Offa gan Myrddin ap Dafydd (1)

Still image for this video
Dosbarth Miss Dark yn ymarfer y bennill gyntaf. // Miss Darks' class practicing the first verse.

Ar Glawdd Offa gan Myrddin ap Dafydd (2)

Still image for this video
Dosbarth Miss Dark yn ymarfer yr ail bennill. // Miss Darks' class practicing the second verse.

Ar Glawdd Offa gan Myrddin ap Dafydd (3)

Still image for this video
Dosbarth Miss Dark yn ymarfer y bennill olaf. // Miss Darks' class practicing the last verse.

Dyma Flwyddyn 5 yn perfformio'r gerdd yn Eisteddfod yr Ysgol. 

Here's year 5 performing in the school Eisteddfod.

Top