Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Themau / Themes

Themau / Themes

 

Mae ein themau eleni wedi'u seilio ar lyfrau a nofelau Cymraeg a Saesneg.  Byddwn yn darllen y llyfrau yn yr ysgol ac yn astudio'r cyfnod neu thema yn y llyfr.

Our themes this year are based upon novels and books in Welsh and English.  We will read the books in class and will study the theme or time in which the novel is based.

Top