Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Darllen - Reading

Dilynwn 'Tric a Chlic' fel cynllun darllen. Ar hyn o bryd mae'r llyfrau ar gael ar-lein am ddim. Cliciwch ar y ddolen isod, cofrestrwch am ddim a gallwch weld yr holl lyfrau. Dechreuwn gyda 'Cam 1' a dechreuwn gyda'r llyfrau 'melyn'.

 

We follow 'Tric a Chlic' as a reading scheme. The books are currently available online for free. Simply click on the link below, register for free and you can view all of the books. We begin with 'Cam 1' and we start with the 'yellow' books. 

Top