Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Derbyn - Mrs Owen & Mrs Fewings

Diwrnod Dathlu sgiliau

🥎🎖🏃Ymarfer ar gyfer ein Mabolgampau - Practising ready for Sports Day 🥎🎖🏃

🌱Jac a’r goeden ffa - Jack and the beanstalk 🌱

Zumba 💃🕺👯‍♀️

Dathlu diwrnod syndrom downs - sanau gwirion 🧦

💻Defnyddio’r Llyfrau Hwb - Using the Chromebooks 💻

💦Ymchwiliad Gwyddonol - Science Investigation 🧪

➕Dysgu bondiau rhif i 10 - Learning number bonds to 10 ➕

⚽️ Mwynhau gwersi Addysg Gorfforol yn y neuadd- Enjoying PE lessons in the Hall ⚽️

🤖Dysgu sut i reoli'r tegan robotig - Learning how to control the robotic toy 📱

Mae Sioni rhew wedi bod yn brysur 🥶❄️

Parti Nadolig 🎄

👰🏻 Ein Parti Priodas - Our Wedding Party 🎩

🌾 Priodas y Ddau Fwgan Brain 🌾

💛Mwynhau Gweithgareddau Plant Mewn Angen - Enjoying Children in Need Activities 💛

📏Ymarfer ein sgiliau mesur - Practising our measuring skills 📏

🎄Addurno'r Dosbarth - Decorating the Classroom 🎄

🎆 Gweithgareddau Nos Tân Gwyllt - Bonfire Night Activities 🎆

Bore hyfryd yn fferm Brynteg 😀

Diwrnod Shw’mae

Still image for this video

Diwrnod Shw’ mae

Still image for this video

Diwrnod Shw’ mae

Still image for this video

Diwrnod Shw’ mae

Mwynhau ymarfer corff yn yr awyr agored 14/10/21 - Enjoying exercising outdoors 14/10/21

Ymarfer ffurfio rhifau - Practising forming numbers

🚶‍♂️Taith Gerdded Noddedig - Sponsored Walk🚶‍♂️

🐭🏠Adeiladu tŷ ar gyfer llygoden 🐭 Building a home for the mouse 🏠🐭

⚽️Ymarfer Corff yn yr Awyr Agored - Exercising outdoors 🏃🏼‍♀️

📱Tynnu lluniau ar yr iPad a dysgu teipio - Drawing pictures on the iPad and learning to type 📱

🍁Chwilio am ddail - Looking for Leaves 🍂

Top