Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Derbyn - Mrs Owen & Mrs Fewings

Parti Nadolig 🎄

👰🏻 Ein Parti Priodas - Our Wedding Party 🎩

🌾 Priodas y Ddau Fwgan Brain 🌾

💛Mwynhau Gweithgareddau Plant Mewn Angen - Enjoying Children in Need Activities 💛

📏Ymarfer ein sgiliau mesur - Practising our measuring skills 📏

🎄Addurno'r Dosbarth - Decorating the Classroom 🎄

🎆 Gweithgareddau Nos Tân Gwyllt - Bonfire Night Activities 🎆

Bore hyfryd yn fferm Brynteg 😀

Diwrnod Shw’mae

Still image for this video

Diwrnod Shw’ mae

Still image for this video

Diwrnod Shw’ mae

Still image for this video

Diwrnod Shw’ mae

Mwynhau ymarfer corff yn yr awyr agored 14/10/21 - Enjoying exercising outdoors 14/10/21

Ymarfer ffurfio rhifau - Practising forming numbers

🚶‍♂️Taith Gerdded Noddedig - Sponsored Walk🚶‍♂️

🐭🏠Adeiladu tŷ ar gyfer llygoden 🐭 Building a home for the mouse 🏠🐭

⚽️Ymarfer Corff yn yr Awyr Agored - Exercising outdoors 🏃🏼‍♀️

📱Tynnu lluniau ar yr iPad a dysgu teipio - Drawing pictures on the iPad and learning to type 📱

🍁Chwilio am ddail - Looking for Leaves 🍂

Top