Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cynorthwyo'ch plentyn / Assisting your child

Tablau : Mae angen dysgu'r tablau yma drwy ymarfer yn ddyddiol. Mae gemau ar-lein yn gallu bod yn gymorth hefyd. / Times Tables: The tables need to be learnt by 'chanting' daily. On-line games can be useful too.

Sgwar Cant a Sgwar Lluosi / 100 Square and Multiplication Grid

Llyfryn geiriau aml-ddefnydd a sillafu / Key words and spelling booklet

 

Defnyddiwch y llyfryn yma i gynorthwyo eich plentyn i ddysgu sillafu'r geiriau. Bydd ymarfer a dysgu'r geiriau yma yn ddyddiol yn galluogi'ch plentyn i adeiladu banc o eiriau allweddol byddant yn gallu defnyddio yn eu gwaith ysgrifennu.

 

Use the booklet to assist your child with their spelling.  Learning and practising the spelling of these words will enable your child to have a bank of key words to include in their written work.

Top