Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cynorthwyo'ch plentyn / Assisting your child

Tablau : Mae angen dysgu'r tablau yma drwy ymarfer yn ddyddiol. Mae gemau ar-lein yn gallu bod yn gymorth hefyd. / Times Tables: The tables need to be learnt by 'chanting' daily. On-line games can be useful too.

Sgwar Cant a Sgwar Lluosi / 100 Square and Multiplication Grid

Top