Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cymhwysedd Digidol- Digital Competency

Rheoli'r Blue-Bot o'r iPad - Controlling the Blue-Bot from the iPad.

Sganio Codau QR i ddod o hyd i'r allwedd cywir ar gyfer agor cloeau ar y Numicon - Scanning QR codes to find the correct key for the Numicon locks

Rheoli Tegan Roboteg - Controlling Robotic Toys
Rheoli Tegan Roboteg - Controlling Robotic Toys
Rheoli Tegan Roboteg - Controlling Robotic Toys
Rheoli Tegan Roboteg - Controlling Robotic Toys
Gweithio ar JIT - Working on JIT
Ardal Ipad - Ipad Area
Gweithio ar JIT - Working on JIT

Defnyddio'r app 2Create a Stori i greu llun a gair - Using the app 2Create a Stori to create a picture and word.

Top