Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Seren Yr Wythnos / Star of the Week

Jackson Ford - mae ef wedi torri ei fraich ac mae'n gwneud ymdrech arbennig i ymdopi gyda thasgau dosbarth. Da iawn am ddangos agwedd bositif.

Caitlin Tew - Merch aeddfed a synhwyrol sy'n ffrind i bawb! Mae hi'n gwrando'n astud ac yn gweithio'n annibynnol.

Leyla Thomas - Am gyflwyno gwaith taclus iawn ac am roi 100% fewn i dasgau.

Jac Kennedy - Am ganolbwyntio yn ystod tasgau dosbarth. Da iawn am ddangos agwedd aeddfed. Dal ati!

Curig Stacey - Am fwynhau ei amser yn yr ysgol. Pob lwc yn dy ysgol newydd!

Holly Griffiths - Am wneud gwaith celf arbennig ar gyfer y goeden. Roedd hi'n barod i helpu eraill hefyd.

Jake Davies - Am orffen tasgau'n gyson a chydweithio gydag eraill.

Evan Jones - Am weithio'n drefnus wrth ddatrys problemau yng ngwersi Mathemateg.

Jake Davies - Am weithio'n arbennig yn ystod gwersi mathemateg. Mae ei sgiliau mathemateg pen yn ardderchog!

Curig Stacey - Am weithio'n ddyfal ar ei dasgau. Da iawn am orffen tasgau'n gyson.

Sam Walters - Bachgen cwrtais a synhwyrol sy'n siarad Cymraeg ar bob adeg.

Evie Saunders Davies - Am fod yn gwrtais ac yn gyfeillgar.

Kailen Hart - Bachgen tawel sy'n datblygu hyder yn ei waith. Da iawn am ddyfal barhau a llwyddo! 

Millie Bacon - Merch aeddfed a charedig. Mae hi'n ffrind i bawb yn y dosbarth.

Tyler Ford - Am gynrychioli'r ysgol ynarbennig o dda oddi ar dir yr ysgol. Paffiwr pen i gamp!

Nate Jones - Am wneud ymdrech fawr i wella cyflwyniad ei waith. Da iawn am ymarfer dy lawysgrifen!

Nia Lewis - Cymeriad yw Nia. Mae hi'n ferch sy'n codi calonnau pawb yn y dosbarth. Mae hi bob amser yn hapus ac yn llawn egni!

Leyla Thomas - Merch gwrtais a gweithgar. Mae hi'n dyfalbarhau gyda'i thasgau. Da iawn ti! Dal ati!

Haf Purcell - Mae hi'n frwdfrydig ac yn weithgar. Mae hi'n cyfrannu at drafodaethau dosbarth gan roi ymdrech fewn i bob tasg.

Seren Lott - Am setlo mewn i'r dosbarth yn syth!

Maddison Pugh - Merch gwrtais a gweithgar sy'n esiampl dda i bawb yn y dosbarth!

Jackson Ball - Am weithio'n ddyfal ar ei dasgau. Mae'n rhoi 100% i bob dasg.

Faye Ross - Merch gwrtais a gweithgar sy'n bwrw ymlaen gyda'i thasgau. Dal ati!

Top