Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

e-Ddiogelwch / e-Safety

E-Ddiogelwch a Sut i gadw plant yn Ddiogel Arlein /E-Safety and How to keep children Safe Online

 

Rydym yn Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin yma i'ch helpu i gadw'ch plant yn ddiogel ar lein. Cymerwch amser i ddarllen y wybodaeth isod a rydym yn eich cynghori'n gryf i ymweld â rhai o'r gwefanau a thrafod y mater yn fanwl gyda'ch plant. Mae'n bwysig ein bod i gyd yn dilyn y rheolau yma POB DYDD yn yr ysgol ac adref. Cliciwch ar y ddolen isod i ymweld â adran e-Ddiogelwch y plant i weld pa gyngor yr ydym yn rhoi iddynt.

 

We here at Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin are here to help you keep your children safe online. Please take time to read the information below and we strongly advise that you visit some of the websites and discuss the issues with your children. It's important that we all follow these rules EVERY DAY in school and at home. Click on the link below to visit the children's e-Safety page to see what advice we give them.

 

http://www.yggpontybrenin.com/e-ddiogelwch-e-safety-2/

Enghreifftiau o gytundebau defnydd derbyniol plant - Examples of pupil acceptable usage forms

e-Ddiogelwch i Rieni - e-Safety for Parents

PC Bowen oedd wrth y llyw unwaith eto wrth iddo roi ei amser i roi cyflwyniad ar e-Ddiogelwch yn yr ysgol. Cofwich fynd i wefan yr ysgol am fwy o wybodaeth.

 

PC Bowen held a very useful forum on e-Safety for Parents. A very informative and interesting message and don't forget the school's e-Safety page for more information and advice.

Canllaw Instagram i Rieni - Parents guide to Instagram

Canllaw Facebook i Rieni / Facebook check for Parents

Canllaw Snapchat i Rieni - Snapchat guide for Parents

Canllaw WhatsApp i Rieni - WhatsApp guide for Parents

Canllaw Trydar i Rieni - Twitter Guide for Parents

Top