Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ymwelwyr / Visitors

Ymweliad PC Bowen

Daeth PC Bowen i'r ysgol i wneud gweithdy Addysg Bersonol a Chymdeithasol gyda Blwyddyn 4.

 

PC Bowen's Visit

PC Bowen visited the school to do a Personal and Social workshop with Year 4.

Top