Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Derbyn - Miss A McAndrew

Mwynhau creu cebabs ffrwythau Masnach Deg / Making fruit kebabs using Fair Trade fruits 🥝🍓🍍🍌

Diolch i Dr Thornley am ddod i ddarllen stori i ni ar ddiwrnod y llyfr 👩🏻‍⚕️📚

Diwrnod y Llyfr 2024 / World Book Day 2024 📚

Joio mas draw wrth goginio a bwyta Cawl 🥔🥕

Dyma ni yn barod am ein Eisteddfod 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🌼

Diolch i staff y gegin am roi yogwrt i ni cael blasu / Thank you to the kitchen staff for giving us a yogurt to taste

Mwyhau sesiwn lles yn y warchodfa natur / Enjoying a well-being session in our nature reserve 🌳🧘🏻‍♀️

Dyma ni yn perfformio ein can newydd 'Plu Eira' ❄️

Still image for this video

Dyma ni yn ein siwmperi Nadolig 🎄

Ar ein ffordd i ymarfer ein sioe Nadolig / On our way to practise our Christmas show 🚌

Diwrnod siwmper Nadolig / Christmas jumper day 🎄

Trît yr wythnos hon oedd trip i'r parc / This weeks treat was a visit to the park 🛝

Gweithgareddau’r wythnos hon ❤️🎆

Taith Noddedig o gwmpas yr ardal leol i godi arian i’n hysgol ac elusen Morgan’s Army 💛💚

Mwynhau yn ein sesiwn ymarfer corff / Enjoying our physical education session 👟🚲

Mwynhau cacen am fore coffi MacMillan / Enjoying a cake for MacMillan Coffee morning ☕️🧁💚

Diwrnod Amryliw Elfed / Elfed the Elephant’s Multicoloured Day 🌈🐘 29/09/23

Cyfatebu lliwiau yn y warchodfa natur 🍂🌳 / Colour matching in the nature reserve 🍂🌳

Top