Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Derbyn - Miss A McAndrew

Trît yr wythnos hon oedd trip i'r parc / This weeks treat was a visit to the park 🛝

Gweithgareddau’r wythnos hon ❤️🎆

Taith Noddedig o gwmpas yr ardal leol i godi arian i’n hysgol ac elusen Morgan’s Army 💛💚

Mwynhau yn ein sesiwn ymarfer corff / Enjoying our physical education session 👟🚲

Mwynhau cacen am fore coffi MacMillan / Enjoying a cake for MacMillan Coffee morning ☕️🧁💚

Diwrnod Amryliw Elfed / Elfed the Elephant’s Multicoloured Day 🌈🐘 29/09/23

Cyfatebu lliwiau yn y warchodfa natur 🍂🌳 / Colour matching in the nature reserve 🍂🌳

Top