Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Diwrnodau arbennig - Special days

Dyddiadau i Gofio- Dates to Remember
 

06/10/2022- Taith Gerdded Noddedig

                    School sponsored walk 

 

18/10/2022- Diwrnod Amryliw Elfed

   Elfed the multi-coloured elephant’s day

 

26/10/2022- Gwasanaeth Pori Drwy Stori

            Pori Drwy Stori Assembly


18/11/2022- Plant Mewn Angen

               Children In Need

25/11/2022 - Trip i’r Gerddi Botaneg

Trip to the Botanical Gardens 
 

08/12/2022- Diwrnod Siwmperi Nadolig

           Christmas Jumper Day

Plant Mewn Angen / Children In Need

Diwrnod Amrylyw Elfed / Elmers Colourful Day

Top