Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dysgu Awyr Agored / Outdoor Learning

Bydd cyfle i ddisgyblion dysgu tu allan i'r ystafell dosbarth, gyda chyfleoedd i ddysgu yn warchodfa natur yr ysgol. Bydd angen 'wellies' a dillad gwrth ddŵr ar gyfer y gweithgareddau yma. Bydd amser penodol ar gyfer y dosbarth i ymweld â'r warchodfa pob ddydd Gwener.

 

The pupils will have the opportunity to learn outside of the classroom, learning in the school nature reserve. The pupils will need wellington boots and waterproof clothing for these activities. There will be a specific time for the class to visit the reserve on a Friday.

Creu Sgerbydau / Stick Skeletons

Cacennau Mwd / Mud Pies

Top