Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwybodaeth y dosbarth / Class information

LLYFRAU DARLLEN

 

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg a Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. Bydd y llyfrau yn cael eu newid ar ddisgresiwn yr athro. 

 

Each pupil has a reading book (Welsh and English) and they are expected to bring the books to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. The books will be changed at the teachers discretion.

Bydd y disgyblion yn cael cwis sillafu bob Dydd Gwener. Rydym yn annog y plant i ymarfer gartref i sicrhau dilyniant yn yr ystafell ddosbarth.

 

Pupils will have a spelling test every Friday. We encourage the children to practice at home to ensure progression within the classroom.

 

Dyma lyfryn i'r plant ei ddefnyddio gartref / This is a booklet for the children to use at home.

Top