Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Yn yr ysgol / At school

Plant Mewn Angen Tachwedd 2018 / Children in Need November 2018

Dyma ni yn ein pyjamas!  Here we are in our pyjamas!

Da iawn Amelia am ennill y gystadleuaeth i addurno Pudsey.  Well done Amelia for winning the Pudsey competition. 

Picture 1
Picture 2

Bore Coffi MacMillan / MacMillan Coffee Morning

 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11

Gwersi Gwyddoniaeth - Ysgol Gyfun Gwyr - Science Lessons

Daeth Mr Jones i wneud gwers cyn ein hymweliad i Ysgol Gyfun Gwyr.  Cafon ni brofiad bendigedig yn mynd i'r labordai am y bore.

Mr Jones came over from Ysgol Gyfun Gwyr to give us a science lesson prior to our visit to the Science labs for the morning.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Top