Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd / Literacy

Geiriau POPAT i dddarllen a sillafu / POPAT words to read and spell.

Llyfryn Sillafu a rhestrau geiriau fesul blwyddyn ysgol / Spelling Booklet and word lists per school year

Cyflwyniad llythrennedd Cyfnod Allweddol 2 / Literacy presentation Key Stage 2

Darllen / Reading

A yw eich plentyn yn mwynhau comics a nofelau graffig? Does your child enjoy reading comics and graffic novels?

Pamffledi Cymorth / Support Pamphlets

Top