Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Thema / Theme

Tymor 1 / Term 1 

 

Ein thema bresennol yw ‘Ein Hardal Leol’ - astudiaeth o beth sy’n gwneud Gorseinon yn wych.  Byddwn yn gwneud ‘Thema fach’ yn achlysurol yn ystod y flwyddyn er mwyn dathlu digwyddiadau amrywiol.  

Our current theme is ’Our Local Area’ - a study of various aspects of what makes Gorseinon great.  We will also be doing a ‘Mini theme’ at various times throughout the year to celebrate different events. 

 

 

Taith o gwmpas Gorseinon

Still image for this video

Selwyn’s Seafood 🦞 diwrnod arbennig!

Still image for this video
Top