Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwefannau defnyddiol | Useful websites

Rhifedd | Numeracy

Llythrennedd | Literacy

Adnoddau Cymraeg | Welsh Resources

Adnoddau Saesneg | English Resources

Ieithoedd | Languages

AppiauApps

 • PicCollage;
 • Chatterpix;
 • Morfo;
 • Top Trump It;
 • Stop Motion Studio;
 • Google Earth;
 • Kahoot;
 • ScratchJr;
 • Book Creator;
 • Puppet Pals 2;
 • Animation Kit;
 • Minecraft for Education;
 • We Do (Lego);
 • Garage Band;
 • Veescope;
 • Do Ink;
 • iMovie;
 • Borrow Box.

Y Dyniaethau | The Humanities

Gwyddoniaeth a Thechnoleg | Science and Technology

Y Celfyddydau Mynegiannol | Expressive Arts

Iechyd a Lles | Health and Wellbeing

Cyffredinol | General

Top