Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

3.9

Defnyddio/copïo symudiadau mewn rhigymau a chaneuon - Using/copying actions in rhymes and songs

Beth i'w wneud
• Mewn grŵp bach neu’n unigol, canwch hwiangerddi gyda’ch gilydd, yn enwedig y rhai sydd â symudiadau, e.e. 'Adeiladu, Ty Bach' a 'Clap, Clap, 1, 2, 3'.
• Arafwch eich canu: rhowch gyfle i'r plentyn ymuno yn y symudiadau. Peidiwch poeni am ganu'r un gân sawl gwaith yn olynol - mae plant wrth eu bodd gyda'r ailadrodd ac mae'n eu helpu i ddod yn gyfarwydd â'r gweithredoedd.
• Tywyswch ddwylo/breichiau’r plentyn i’w annog i ymuno.
• Mae plant hŷn/brodyr a chwiorydd yn caru hwiangerddi a gallant annog plant iau i ymuno.

 

What to do
• In a small group or individually, sing nursery rhymes together, particularly those with actions, e.g.
 ‘I’m a Little Teapot’ ,  ‘Twinkle Twinkle Little Star’
• Slow down your singing: give the child a chance to join in with the actions. Don’t worry about singing the same song several times in a row – children love the repetition and it helps them become familiar with the actions.
• Guide the child’s hands/arms to encourage him/her to join in.
• Older children/siblings love nursery rhymes and can encourage younger children to join in.

Top