Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Kensuke's Kingdom / Asia

Mae'r stori yma yn sôn am sut mae bachgen ifanc o'r enw Michael yn diflannu y noson cyn ei ben-blwydd yn ddeuddeg oed. Y bore wedyn, mae Michael yn cael ei olchi i fyny ar draeth ar ynys anghysbell gyda bowlen o ddŵr a powlen o bysgod wrth ei ymyl. Wn i beth sy'n digwydd? Mae'r ynys y mae'n glanio arni yn gorwedd yn y Cefnfor Tawel felly byddwn yn canolbwyntio ar Asia fel ein prif ffocws.

 

It tells of how a young boy named Michael mysteriously disappears the night before his twelfth birthday. The next morning, Michael finds himself washed up on a beach on a remote island with a bowl of water and some grilled fish next to him. The island that he lands on lays in the Pacific Ocean therefore we will be concentrating on Asia as our main focus.

Top